ผลิต และจำหน่ายเตาเผาศพระบบปลอดมลพิษ ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 แห่งเดียวในประเทศ ภายใต้นโยบายคุณภาพ
“ มุ่งมั่นพัฒนา อย่างมีคุณภาพ และบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ ”

เตาเผาศพเทคเทอร์ม ( Tectherm )
เป็นเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบควบคุมอากาศ ( Staved Air ) ระบบ 2 ห้องเผา ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาตามหลักวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรที่มีระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทั้งระบบการติดตั้งเป็นเตาเผาเดี่ยว และระบบเตาคู่ โดยแบ่งประเภทเตาออกเป็น 3 ชนิด คือ

ห้องเผาไหม้ศพ ( Primary Chamber )
- ได้ทำการออกแบบให้มีการเก็บความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าการสูญเสียความร้อน ( Heat Loss) ต่ำทำให้ประหยัดเชื้อเพลิง
- สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ได้ 0 – 1,200 °C ( อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาศพ 800 – 900 °C )
- มีระบบเติมอากาศช่วยในการเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผนังภายในห้องเผาไหม้กรุด้วยวัสดุทนความร้อน จำนวน 3 ชั้น ชั้นแรก เป็นอิฐทนไฟ ทนความร้อนได้ 1,400 °C ชั้นที่ 2 เป็นอิฐฉนวนทนไฟ ทนความร้อนได้ 1,400 °C และชั้นที่ 3 เป็นเซรามิคไฟเบอร์ ( Ceramic Fiber Blanket ) ทนความร้อนได้ 1,200 °C )
- ผนังภายนอกด้านหน้าบุด้วยโลหะไร้สนิม ( Stainless Steel ) หรือหินแกรนิต ให้ความสวยงามและทนทาน
- มีระบบการเปิด – ปิด ประตูเลื่อนขึ้น – ลง โดยการกดปุ่มอัตโนมัติ

ห้องเผากลิ่น – ควัน ( Secondary Chamber )
- เป็นห้องเผาไหม้แก๊ส และควันเพื่อทำการขจัดกลิ่น และควัน ตลอดจนมลพิษต่าง ๆที่ออกมาจากห้องเผาศพด้วยอุณหภูมิสูง 850 - 1,000 °C
- มีระยะเวลาในการกักเก็บเพื่อเผาซ้ำ ( Retention Time ) เป็นระยะเวลา 1.09 วินาที

การทดสอบคุณภาพเตาเผาศพ
- มีการตรวจวัดค่าความทึบแสง ( Opacity ) ระหว่างทำการเผาศพโดยมีค่าความทึบแสงไม่เกินร้อยละ 10 ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
- มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาศพคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศหรือ 760 มิลลิเมตรปรอทที่อุณหภูมิ 25 °C ออกซิเจน 11% สภาวะแห้งตามาตรฐานการเก็บตัวอย่างของ US.EPA.

 
 ระบบการควบคุมอุตโนมัติ ( Auto Control System )

 • มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ และการทำงานของเตาเผาโดยอัตโนมัติเพียงการกดปุ่มสวิทซ์
 • แสดงค่าความร้อนในเตาเผาเป็นแบบตัวเลข ( Digital ) ทำให้การตั้งค่าอุณหภูมิ และการอ่านค่าความร้อนที่เผาได้โดยง่าย
 • มีระบบความปลอดภัย เมื่อเปิดประตูเตาเผาระบบการทำงานของหัวเผา , ฮีทเตอร์ จะถูกตัดโอยอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์เสริมพิเศษ ระบบควบคุมอุณหภูมิ และการทำงานของเตาเผาโดยอัตโนมัติแบบหน้าจอสัมผัส ( Touch Screen )
 
 

ระบบการให้ความร้อน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ( Burner )

 • ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 30 -50 ลิตร/การเผา 1 ศพ
 • หัวเผาระบบอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน ISO 9001
2. ชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ( Burner )
 • ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง 45 – 60 กก./การเผา 1 ศพ
 • หัวเผาระบบอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน ISO 9001
3. ชนิดใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง ( Heater )
 • ใช้ไฟฟ้าในการให้ความร้อน 400 – 500 Unit/การเผา 1 ศพ
 • ลวดความร้อน ( Heater ) แบบ Strip ให้ค่าความร้อนสูง และทนทาน Max.Temp 1,400°C )
 
 

ประตูขนถ่ายขี้เถ้า และกระดูก

 • มีช่องประตูสำหรับนำขี้ถ้า และกระดูกออกจากเตาเผา
 • มีถาดทำด้วยวัสดุโลหะไร้สนิมรองรับขี้เถ้า และกระดูกด้านล่างห้องเผาศพ
 
 

เตาเผาศพรุ่นประหยัด , เตาสำรอง ( Economy Model )

เป็นเตาเผาศพรุ่นประหยัดงบประมาณรวมทั้งเป็นเตาเผาศพสำรองสามารถเคลื่อนย้ายได้ ใช้ในกรณีระหว่างการก่อสร้างเมรุ หรือติดตั้งเตาใหม่
 
 

 

งานก่อสร้างอาคาร

 1. งานก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน , งานก่อสร้างอาคารเมรุ
 2. งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
 
   

แบบแสดงระบบการเผาไหม้ เตาเผาศพปลอดมลพิษ 2 หัวเผา

คุณลักษณะเตาเผาศพปลอดมลพิษชนิด 2 หัวเผา
เป็นเตาซึ่งได้รับการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีหัวพ่นไฟในห้องเผาควันจำนวน 1 หัวเผา และมีหัวพ่นไฟในห้องเผาศพ จำนวน 1 หัว ซึ่งสามารถเผาศพได้อย่างมีประสิทธภาพ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกำหนด อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณด้วยราคาที่ถูกกว่า


แบบแสดงระบบการเผาไหม้ เตาเผาศพปลอดมลพิษ 5 หัวเผา

คุณลักษณะเตาเผาศพปลอดมลพิษชนิด 5 หัวเผา
เป็นเตาเผาศพ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการเผาให้ดียิ่งขึ้นโดยมีหัวพ่นไฟในห้องเผาควัน จำนวน 1 หัวเผา และมีหัวพ่นไฟในห้องเผาศพจำนวน 4 หัวเผา เพื่อช่วยในการเผาศพได้ดี สามารถเผาศพได้ทุกส่วนของร่างกาย หากหัวพ่นไฟใดมีปัญหา หัวพ่นไฟที่เหลือก็ยังสามารถเผาศพได้

เตาเผาศพระบบปลอดมลพิษที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด

 • คุณภาพเตาเผาศพตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ประสิทธิภาพสูงเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยมประหยัดเชื้อเพลิง
 • ใช้วัสดุคุณภาพดีทำให้เตามีอายุการใช้งานยาวนาน
 • มีระบบการควบคุมเตาเผาที่มช้งานง่ายเพียงการกดปุ่ม
 • มีระบบบริการหลังการขายที่ไว้ใจได้ ด้วยทีมบริการตรวจเช็ค ( Team Service ) โดยเฉพาะ
 • มีอะไหล่สำหรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
 • รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี