ผลงานก่อสร้างศาลา  
วัดหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  

วัดธรรมบูชา จ.สุราษฏร์ธานี  
 
เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จ.ยะลา์