เตาเผาขยะมูลฝอยในชุมชน , ขยะติดเชื้อ , ขยะในโรงงานอุตสาหกรรม และขยะซากสัตว์ ศูนย์กำจัดขยะระบบผสมผสานเทคโนโลยี

แบบปลอดมลพิษที่ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด ใส่ใจในสิ่งแวดล้ม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
และประหยัดกว่า แผนภูมิศูนย์กำจัดขยะระบบผสมผสานเทคโนโลยี ขนาด 10 – 300 ตัน/วัน

รายละเอียดทางด้านเทคนิคของเตาเผขยะ TEC-THERM
เป็นเตาเผาขยะปลอดมลพิษ โดยใช้เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล หรือแก๊ส LPG ในการจุดเผาขยะเริ่มแรกหลังจากนั้นจะใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาขยะมูลฝอยเอง พร้อมใช้ระบบอบขยะ และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ สามารถเผาขยะได้ทุกประเภท อาทิเช่น ขยะมูลฝอยในชุมชน , ขยะในโรงงานอุตสาหกรรม , ขยะติดเชื้อ และขยะซากสัตว์

หลักการทำงานเตาเผาขยะปลอดมลพิษ แบบ Dual Chamber Modular เป็นลักษณะ 2 ห้องเผา ได้แก่ ห้องเผาขยะ ( Primary Chamber ) และห้องเผามลพิษ กลิ่นและควัน ( Secondary Chamber ) ซึ่งควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่ต่ำกว่า 850 °C  เพื่อการเผาขจัดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระยะเวลาในการกักเก็บในห้องเผาควันเพื่อเผาซ้ำ ( Retention time ) ไม่น้อยกว่า 1 วินาที โดยทั้งสองห้องเผาสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 – 1,200 °C  

หลักการออกแบบ

  1. โครงสร้างภายนอกทำจากเหล็กแรงดันสูง
  2. ภายในกรุด้วยวัสดุทนไฟซึ่งมีความแข็งแรงทนต่อการกระแทกและเสียดสี เสริมด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนอีกสองชั้น เป็นอิฐฉนวนและเซรามิคไฟเบอร์ ทำให้การป้องกันความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีระบบการเติมอากาศเพื่อช่วยในการเผาไหม้ของขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างดี
  4. มีระบบการตั้งอุณหภูมิเพื่อให้การทำงานของหัวเผาเป็นไปตามต้องการ และระบบหัวเผาจนะทำงานโดยอัตโนมัติตามที่ตั้งในระบบชุดควบคุม
  5. เป็นเตาเผาขยะที่สามารถเปิดประตูเตาได้ตลอดเวลา ในขณะทำการเผาขยะได้ โดยไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้งาน

อุปกรณ์เสริมเพื่อควบคุมการทำงานไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศ

 1. ติดตั้งระบบไซโคลนหมุนเวียน ( Cyclone )
 2. ติดตั้งเครื่องจับฝุ่นละอองด้วยน้ำ ( West scrubber )
 3. ติดตั้งเครื่องจับฝุ่นละอองแบบแห้ง ( Bagfilter )

อุปกรณ์เพิ่มเติมระบบอัตโนมัติ

 1. ระบบป้อนขยะอัตโนมัติ สามารถเลือกเป็น แบบระบบยกเทขยะหรือ แบบระบบสายพานลำเลียงขยะ
 2. ชุดดันขยะเข้าเตาเผาได้อัตโนมัติ
 3. ชุดพลิกขยะ และขี้เถ้าได้อัตโนมัติ
 4. ชุดดันขี้เถ้าออกจากเตาได้อัตโนมัติ
   
   
 
  • คุณภาพเตาเผาขยะตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  • ประสิทธิภาพสูงเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยมประหยัดเชื้อเพลิง
  • ใช้วัสดุที่มีคุณภาพทำให้เตามีอายุการใช้งานยาวนาน
  • มีระบบการควบคุมเตาเผาที่ใช้งานง่าย
  • มีระบบบริการหลังการขายที่ไว้ใจได้ด้วยทีมบริการตรวจเช็ค ( Team Service ) โดยเฉพาะ
  • มีอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงได้ตลอดเวลา
  • รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี