เตาเผาอุตสาหกรรม เตาเผาไฟฟ้า (ELECTRIC FURNACES)

เตาเผาไฟฟ้าแบบเปิดบรรจุผลิตภัณฑ์จากด้านหน้า (Front Lading)
เป็นเตาเผาที่ได้ทำการออกแบบและสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงอายุการใช้งานยาวนาน โครงสร้างเป็นเหล็กหนาเคลือบด้วยสีกันสนิมและสีทนความร้อน หรือโครงสร้างสเตนเลสภายในบุด้วยอิฐทนไฟชนิดเบา เสริมพิเศษด้วยเซรามิคไฟเบอร์ ช่วยให้การเก็บความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ประหยัดพลังงาน มีให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันทั้งขนาดและอุณหภูมิ โดยให้ความร้อนสูงสุดที่อุณหภูมิ 1300๐C สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษา ทั้งยังให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด

ระบบควบคุม ประกอบด้วย
  • เครื่องวัด (Indicator)แบบดิจิตอล สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
  • ชุดปรับอุณหภูมิให้ขึ้นช้าหรือเร็ว
  • เสียงสัญญาณเมื่ออุณหภูมิถึงที่ต้องการ
  • ชุดตั้งเวลาและตัดไฟอัตโนมัติ(อุปกรณ์สั่งพิเศษ)

 

เตาเผาอุตสาหกรรม เตาเผาแก๊ส (GAS FURNACES)

เตาเผาแบบใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
เป็นเตาเผาที่ได้ทำการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยสูงโครงสร้างประกอบด้วยเหล็กอย่างหนา เคลือบด้วยสีกันสนิมและสีทนความร้อน ภายในบุด้วยอิฐทนความร้อนชนิดเบา เสริมพิเศษด้วยเซรามิคไฟเบอร์ให้ความร้อนสูงสุดได้ที่อุณหภูมิ 1300 ๐C การกระจายความร้อนภายในเตาเผาสม่ำเสมอทั่วทั้งเตา สามารถเผาได้ทั้งระบบอ็อกซิเดชั่น (Oxidation) และรีดักชั่น (Reduction)

ระบบควบคุม ประกอบด้วย
  • เครื่องวัด (Indicator) แบบดิจิตอล
  • เรคกูเลเตอร์ ปรับแรงดัน
  • เกจวัดแรงดันสูงสำหรับวัดแรงดันในถังแก๊ส
  • เกจวัดแรงดันต่ำสำหรับวัดแรงดันที่นำไปใช้งาน
  • หัวจุดแก๊ส

 

เตาอบอุณหภูมิต่ำ

เตาหลอม

เตาเผาอุณหภูมิสูง

งานระบบและอุปกรณ์อื่นๆ