ทางบริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทีมงานที่มีความชำนาญงาน ด้านการติดตั้ง และบริการให้กับลูกค้าภายหลังจากการก่อสร้างติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษแล้วเสร็จ ทางบริษัทรับประกันความชำรุดเสียหาย เป็นระยะเวลา 2 ปี เข้าบริการตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน และมีสต๊อกสินค้า - อะไหล่ ขนาดใหญ่ พร้อมที่จะดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง แก้ไข งานให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้ท่านได้เชื่อมั่น และมั่นใจ ในการบริการของเราได้ตลอด
  • มีทีมงาน วิศวกร และทีมช่างที่มีความชำนาญ
  • มีทีมงานตรวจเช็ค ซ่อม และให้บริการหลังการขาย
  • มีสต็อกอะไหล่วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมทั้งดูแลให้บริการลูกค้าอย่างสมบูรณ์ เพื่อประสิทธิภาพของสินค้าให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และให้ลูกค้าเชื่อมั่น และมั่นใจ ในคุณภาพและการให้บริการของเรา มีมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบ  ISO 9001 : 2008  ในการผลิต และการให้บริการภายใต้นโยบายคุณภาพ