ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ
วัดไทรหลวง ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ  
วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ
วัดโคธาราม ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
 
ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาคู่ พร้อมเมรุ
วัดโสธรนิมิต ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ

ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ
วัดราษฏร์นิยมธรรม (คลองสี่) ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ
วัดวังทองวราราม ต.บางกระทุ่ม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว และปล่องอิฐุ
วัดโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมปล่องสแตนเลสแบบกลม‏
วัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ
วัดท่ามะขาม ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

 

ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ
วัดป่าเทพเจริญธรรม (ท่าบึง) ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

 

ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดแก๊ส แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ
วัดเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 
ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำัมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ ปล่องสแตนเลส
วัดในช่อง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

 

ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ
วัดบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต