ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดแก๊ส แบบเตาเดี่ยว
วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดแก๊ส แบบเตาคู่
ฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดแก๊ส แบบเตาเดี่ยว
วัดพุทธมงคลนิมิต ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์


 
ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดแก๊ส แบบเตาเดี่ยว
วัดบ้านแพน ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา