ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดไฟฟ้า แบบเตาคู่
วัดเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
 
ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดไฟฟ้า แบบเตาเดี่ยว
วัดโรงช้าง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี